Bestuurslid secretaris gezocht!

Word je enthousiast van onderstaand profiel of heb je nog vragen? Neem contact op via het contactformulier of bel met Sandra de Goeij, Landelijk coördinator a.i. op 06-15475629. 

Profiel bestuurslid Stichting MeeleefGezin ~ Secretaris

Stichting MeeleefGezin is in 2012 opgezet door Femke van Trier. Tijdens haar werk ontstond bij Femke het idee dat ouders met psychische problemen hun ouderrol beter kunnen vervullen door de ondersteuning van een meeleefgezin. Ze heeft dit idee uitgebouwd tot een jeugdzorg interventie die inmiddels in 10 regio’s in Nederland wordt uitgevoerd door vrijwilligers en begeleid door plaatselijke professionals.

Maar ons doel is groter! We willen MeeleefGezin zo snel mogelijk verspreiden over heel Nederland. Dit vanuit de visie dat ieder kind gezond thuis wil opgroeien, maar niet ieder kind dezelfde kansen heeft. Inmiddels hebben we al meer dan 75 gezinnen aan elkaar kunnen matchen, hebben we een Appeltje van Oranje gewonnen en heeft ons eerste congres plaatsgevonden! Meer informatie lees je op www.meeleefgezin.nl.

Stichting MeeleefGezin bevindt zich in een transitiefase. De directeur en tevens oprichter stopt per 1/1/2020 met haar werkzaamheden en draagt deze momenteel over. De landelijk coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en het beleid van de Stichting en wordt ondersteund door een inhoudelijk deskundige. In het land zijn regiocoördinatoren verantwoordelijk voor het coördineren en (gedeeltelijk zelf) begeleiden van de matches tussen de gezinnen in hun regio(‘s).

Het bestuur bestaat uit 3-7 leden en is belast met het besturen van de Stichting. 

Wat biedt Stichting MeeleefGezin de secretaris?

 • Een uitdagende rol als bestuurslid waarin je de Stichting verder helpt van de pioniersfase naar de groeifase. Ook begeleid je de transitie naar een nieuw verdienmodel;
 • Een manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke impact die de Stichting maakt;
 • Een inkijk in de wereld van jeugdzorg, gemeentelijke financiering en informele zorg.

Omschrijving

Als bestuurslid ben je samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Stichting. Als secretaris bereid je de bestuursvergaderingen inhoudelijk voor met de voorzitter en controleer je de notulen van de vergaderingen voor verzending. Je maakt in overleg met de andere bestuursleden de vergaderjaarplanning.

Eisen

Als lid van het bestuur:

 • Heb je affiniteit met het werk van Stichting MeeleefGezin;
 • Bezit je over algemene bestuurlijke kwaliteiten en bestuur je op hoofdlijnen;
 • Ben je in staat om met andere bestuursleden te werken als een team;
 • Ben je in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet je door het stellen van kritische vragen de operationele organisatie een spiegel voor te houden;
 • Ben je maatschappelijk betrokken en bezit je een relevant netwerk voor de Stichting.

Als secretaris:

 • Hecht je waarde aan goede verslaglegging;
 • Bezit je goede schrijfvaardigheden;
 • Affiniteit met marketing is een pré.

Overig

 • De vergaderfrequentie is minimaal 5 keer per jaar (omgeving Utrecht) en zal de eerste periode een hogere frequentie vragen, gezien de vraagstukken die er liggen;
 • Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en kunnen een vergoeding ontvangen voor reiskosten op basis van werkelijk gemaakte kosten;
 • De zittingstermijn voor bestuursleden is vier jaar, waarna een bestuurslid (volgens de statuten) eenmaal herbenoemd kan worden.
Terug naar overzicht