Regiocoördinatoren gezocht!

Spreekt onderstaande rol van regiocoördinator je aan? Mail je CV naar sandra.degoeij@meeleefgezin.nl. We zoeken in eerste instantie coördinatoren voor de regio's Lekstroom, Rivierenland, Utrecht, Zuid-West Friesland, Amsterdam, Den Bosch, Arnhem, Doesburg en Veenendaal.

Ben je in een andere regio werkzaam en heb je interesse? Stuur toch een mail + CV, dan nemen we later contact met je op!  

 

Profiel Regiocoördinator MeeleefGezin       

Stichting MeeleefGezin

Stichting MeeleefGezin is in 2012 opgezet door Infant Mental Health-specialist Femke van Trier. Tijdens haar werk ontstond bij Femke het idee dat ouders met psychische problemen hun ouderrol beter kunnen vervullen door de ondersteuning van een meeleefgezin. Ze heeft dit idee uitgebouwd tot een jeugdzorg interventie die inmiddels in 10 regio’s in Nederland wordt uitgevoerd door plaatselijke professionals. Maar ons doel is groter! We willen MeeleefGezin zo snel mogelijk verspreiden over heel Nederland. Dit vanuit de visie dat ieder kind gezond thuis wil opgroeien, maar niet ieder kind dezelfde kansen heeft. Inmiddels hebben we al 77 gezinnen aan elkaar kunnen matchen, hebben we een Appeltje van Oranje gewonnen en heeft ons eerste congres plaatsgevonden! 

Stichting MeeleefGezin gaat werken met een landelijk coördinator en regiocoördinatoren. De landelijk coördinator is verantwoordelijk voor de algemene organisatie en het beleid van de Stichting. Hieronder vallen bijvoorbeeld de landelijke PR en contractmanagement met gemeenten (als opdrachtnemer). Ook onderhoudt de landelijk coördinator directe lijnen met de regiocoördinatoren over de aanmeldingen, matches en facturering van de regionale trajecten.

Wat biedt Stichting MeeleefGezin?

 • Een goede vaste vergoeding per (deel van een) match;
 • Een regio waarin je als professional je ondernemende kwaliteiten kunt inzetten;
 • Een prachtige interventie die dankzij jouw netwerk een grotere doelgroep gaat bereiken;
 • Ruimte voor creatieve ideeën om tot resultaat te komen;
 • Praktische ondersteuning bij wervingsacties (bijv. in de vorm van PR materiaal en inzet van de website) en formats die het werk vergemakkelijken
 • Faciliteren van oplossingen voor vragen vanuit de regio’s (organisatorisch en inhoudelijk)
 • Ondersteuning bij fondsaanvragen
 • Landelijke PR en het onderhouden van contacten met landelijke organisaties en netwerken

Omschrijving

Als regiocoördinator ben je verantwoordelijk voor het coördineren en (gedeeltelijk zelf) uitvoeren van de interventie MeeleefGezin in jouw regio. Je maakt deel uit van en coördineert het uitvoerend team in jouw regio dat bestaat uit GGz- en eerstelijns professionals. De GGz-medewerkers geven training aan de meeleefgezinnen en beoordelen of de vraag van ouders m.b.t. hun kind past binnen de doelgroep waar de stichting zich voor inzet. De eerstelijns-medewerkers (sociaal verpleegkundigen uit de JGZ/GGD, gezinscoaches CJG/wijkteam, maatschappelijk werkers of thuisbegeleiders) begeleiden de match en ondersteunen de samenwerking tussen ouders en meeleefgezinnen.

Je onderhoudt contact met de verwijzers in je regio en je bent actief binnen de hele keten waardoor de volledige doelgroep actief kan worden benaderd. Dat kan leiden tot contacten met nieuwe gemeenten in je regio, die je voor het afsluiten van contracten doorverwijst naar de landelijk coördinator. Je draagt ertoe bij dat aanmeldingen van ouders en meeleefgezinnen centraal bij de Stichting binnenkomen, waarna jij de toegewezen aanmeldingen verdeelt onder de medewerkers van jouw uitvoerend team.

Je bewaakt vervolgens de voortgang van het uitvoerend proces en rapporteert aan de landelijk coördinator over het tot stand komen en de voortgang van de matches.

Je werkgebied betreft de regio waarin je werkzaam bent en je netwerk bezit. De uren die je per week inzet zijn afhankelijk van de grootte van je regio en van je eigen mogelijkheden. Op dit moment zou een grove indicatie voor een gemiddelde regio ongeveer 10 uur per maand zijn, waarbij sprake is van piekbelasting (bijv. als je bezig bent met een match of een training geeft). We voorzien echter groei en als je meer uren in kunt zetten, zullen er meer matches volgen.

Zodra er een contract is met gemeenten in jouw regio, kun je aan de slag als regiocoördinator.

Eisen

 • Een afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau met (bereidheid tot) BIG, SKJ of Registerplein registratie;
 • Je bent in het bezit van minimaal 3 jaar werkervaring binnen de jeugdzorg en kent de problematiek van KOPP/KVO en de Infant Mental Health visie;
 • Je bezit coördinerende en voortgang bewakende kwaliteiten t.b.v. de uitvoering en je bent in staat het uitvoerend team in je regio te faciliteren en inspireren;
 • Je bent niet alleen aantoonbaar een netwerker binnen lokale (jeugd)zorginstellingen en overheden, je bezit ook vaardigheden om contacten met ouders en meeleefgezinnen te leggen en hen te motiveren;
 • Je signaleert kansen en weet deze straks in te zetten ten gunste van MeeleefGezin. Pro-activiteit, ondernemerschap en flexibiliteit zijn sleutelwoorden. Wij nodigen ZZP-ers daarom ook nadrukkelijk uit om te solliciteren;
 • Resultaatgerichtheid en kwaliteitsgerichtheid zijn mooi in balans bij jou;
 • Je bent in het bezit van of bereid tot het volgen van training op het gebied van acquisitievaardigheden;
 • Je bent bereid tot het in eigen tijd volgen van de tweedaagse cursus MLG (RINO-certificaat), kosten van deze cursus zijn voor rekening van Stichting MeeleefGezin.
Terug naar overzicht