Over het Coronavirus...

Er komen vragen binnen bij de Stichting over het beleid rondom het Coronavirus. Daarom dit nieuwsbericht! 

MeeleefGezin houdt zich aan de landelijke richtlijnen. Juist omdat ouders nu mogelijk meer behoefte aan ondersteuning vanuit het meeleefgezin hebben, zijn we niet strenger dan de richtlijnen. Ouders en meeleefgezinnen nemen na overleg met elkaar het besluit of de opvang door kan gaan. 

Enkele tips:

- Houd als gezinnen onderling contact als de opvang tijdelijk stil ligt. Dit kan door (beeld)bellen, een kaartje/ tekening sturen of misschien een kleine attentie voor het meeleefkind aan de deurknop hangen?

- Een meeleefmoeder kocht een trampoline voor haar meeleefkind. Bedoeld om in haar eigen tuin te zetten, maar deze is nu opgezet in de tuin van het kind. Hierdoor kan het jongetje zijn energie goed kwijt en moeder heeft meer de handen vrij.   

- Vind je meeleefkind het lastig om thuis aan het schoolwerk te zitten? Kijk of je door middel van beeldbellen kunt ondersteunen (op een vast moment op de dag/ in de week). 

- Doe je als gezin af en toe een sport- of gymles thuis? Nodig je meeleefkind uit om mee te doen via een beeldverbinding! 

- Is je meeleefkind nog te jong voor bovenstaande tips? Voorlezen op afstand kan ook! 

Neem bij vragen contact op met de lokale ondersteuner of de Stichting.

En deel tips vooral met de Stichting! 

Terug naar overzicht