Over het Coronavirus...

Er komen vragen binnen bij de Stichting over het beleid rondom het Coronavirus. Daarom dit nieuwsbericht! 

MeeleefGezin houdt zich aan de landelijke richtlijnen. Juist omdat ouders nu mogelijk meer behoefte aan ondersteuning vanuit het meeleefgezin hebben, zijn we niet strenger dan de richtlijnen. Ouders en meeleefgezinnen nemen na overleg met elkaar het besluit of de opvang door kan gaan. 

Neem bij vragen contact op met de lokale ondersteuner of de Stichting. 

Terug naar overzicht