Steunpilaren - MeeleefGezin Wérkt

Op het congres van MeeleefGezin, op dinsdag 16 april jl., kreeg Hare Majesteit Koningin Máxima het eerste exemplaar van het boek 'Steunpilaren - MeeleefGezin Wérkt' overhandigd. Vakblad Vroeg schreef hierover het volgende.

In dit boek maakt de lezer kennis met een aantal van de kwetsbare gezinnen die een meeleefgezin heeft en hun geschiedenis. Maar ook wat voor hen de meerwaarde is van de opvang van hun kind of kinderen in een meeleefgezin. Op hun beurt vertellen de meeleefouders over hun jeugd. Vaak blijkt uit deze verhalen dat het bij hen ook niet altijd over rozen ging. Die zware eigen jeugd blijkt juist een motivatie om een ander gezin in het hier en nu de helpende hand te bieden. Vanuit verschillende invalshoeken geven de meeleefouders aan hoe zij de steunpilaren zijn voor de kwetsbare gezinnen. 

U kunt het boek bestellen door overmaking van € 21,85 (€ 17,50 + € 4,35 verzendkosten) o.v.v. Steunpilaren op ING Rekeningnummer: NL47 INGB 0007 2160 71 t.n.v. E. Verseef, penningmeester.

Terug naar overzicht