Stichting Impluz neemt MeeleefGezin over

Informele steun voor kwetsbare jonge kinderen

Op dinsdag 14 december zetten Sandra de Goeij en Marcel Krijgsheld (namens MeeleefGezin) en Hans Bonten (namens Impluz Innovatie & Preventie) de handtekening onder een overnamecontract. Vanaf 1 januari 2022 valt de interventie MeeleefGezin onder Impluz (onderdeel van Dimence Groep). MeeleefGezin zorgt voor een koppeling tussen een vrijwillig meeleefgezin en een ander gezin. Er wordt vrijwillig opvang geboden aan een jong kind waarvan de ouders psychische problemen hebben. Het kind doet dan positieve ervaringen op in een vertrouwde en stabiele ‘tweede’ omgeving. Deze ervaring draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van een kind. Maar deze opvangvorm ontlast ook de ouders en draagt bij aan hun eigen welzijn en aan de relatie met hun kind(eren).

 

Match tussen MeeleefGezin en Impluz

“De afgelopen periode is door MeeleefGezin hard gezocht naar een manier om méér kwetsbare kinderen te kunnen ondersteunen. We zochten naar een thuis waar MeeleefGezin kon groeien en waar we zeker zijn van een goede kwaliteit van de uitvoering. Dit thuis hebben we gevonden!” vertelt Sandra van MeeleefGezin. ”Vanaf 1 januari 2022 valt de interventie MeeleefGezin onder Impluz.” Folkert Hilarides, projectmanager Impluz, blikt terug op het voortraject: “We hebben op een prettige manier elkaars organisatie, werkwijze en expertise leren kennen. Dat wat MeeleefGezin doet, past goed bij wat Impluz voor mensen met een psychische kwetsbaarheid doet. Impluz is gericht op preventie en innovatie en daar past de inzet van MeeleefGezin prima bij. Daarnaast zijn wij vaak bezig met te kijken hoe we ook de kracht van de samenleving in kunnen zetten ten behoeve van mensen die meer ondersteuning nodig hebben. Daarom zijn MeeleefGezin en Impluz een prima match!” Sandra vult aan: “we hebben er veel vertrouwen in dat de interventie bij hen in heel goede handen is. Deze organisatie omarmt het gedachtengoed van MeeleefGezin en ze zijn beter in staat om de interventie te kunnen uitrollen over Nederland dan wij als kleine stichting.”

 

Het verschil maken voor nog meer gezinnen

“Bij Dimence Groep is veel kennis en expertise aanwezig o.a. op het gebied van de behandelvisie Infant Mental Health (IMH). Deze organisatie werkt in verschillende domeinen (volwassen GGZ, jeugd GGZ en sociaal domein) én heeft een groot werkgebied. We verwachten dat de interventie MeeleefGezin straks stabieler staat en dat er meer ruimte komt voor doorontwikkeling” zegt Sandra. Folkert vult aan: “We zien een toenemende behoefte aan de inzet van ‘informele zorg’ in de GGZ. De inzet van meeleefgezinnen is een ontzettend krachtige interventie die aansluit bij deze ontwikkeling. Door de groeiende vraag naar GGZ ondersteuning, met daarbij lange wachtlijsten, denken wij dat interventies zoals MeeleefGezin zelfs belangrijker worden. Nu en in de toekomst.”

 

Een kijkje in de toekomst

Beide organisaties zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Namens MeeleefGezin gaat de inhoudelijk coördinator Phineke Tielenius Kruythoff er samen met Impluz voor zorgen dat meer kinderen de steun van een meeleefgezin mogen ervaren. “Nabijheid en deskundige begeleiding zijn hierin essentieel. Impluz zorgt ervoor dat zowel de meeleefgezinnen als de ouders terecht kunnen bij onze beroepskrachten. Dit geldt voor de training van meeleefgezinnen, maar ook voor de begeleiding van gezinnen en ouders in de jaren daarna” aldus Folkert namens Impluz.

 

Over Impluz Innovatie & Preventie

Benieuwd wat Impluz Innovatie & Preventie allemaal doet? Impluz Preventie ontwikkelt programma’s en geeft (preventie-)trainingen en cursussen om positieve gezondheid en welzijn in brede zin te bevorderen. Impluz Innovatie signaleert kansen op het gebied van zorg en welzijn. Denk aan het organiseren van denkkracht en ontwikkeling van programma’s/projecten om innovaties te implementeren in de maatschappij. Op www.impluz.nl lees je meer informatie.

 

Voor meer informatie:

Folkert Hilarides, Projectmanager Impluz, coördinator MHFA, Coördinator WijZ welzijn

06 – 22198029

f.hilarides@impluz.nl

 

En/of:

 

Sandra de Goeij, Directeur MeeleefGezin

06 - 15475629

info@meeleefgezin.nl

Terug naar overzicht