Waarom kiezen meeleefgezinnen niet voor pleegzorg?

Stichting MeeleefGezin wil dat kinderen thuis gezond opgroeien! Ruim een kwart van de aangemelde meeleefgezinnen gelooft er ook in dat een kind bij zijn ouders hoort op te groeien en wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Het formele karakter, maar vooral ook de intensiteit en impact op het gezin is voor bijna 60% van de 100 bevraagde meeleefgezinnen de reden om niet voor pleegzorg te kiezen. Daarbij speelt ook de wens van meeleefouders om goed contact te hebben met de ouders van het kind.      

Voor ruim 10% was het geen bewuste keuze, maar kwam MeeleefGezin eerder op hun pad.  

Denk je er ook wel eens aan om pleegouder te worden? Neem MeeleefGezin mee in je overweging, wie weet past dat goed in jouw leven! 

Terug naar overzicht